24 rujna, 2023 3:58 pm

Francuska u 2016 gasi mpeg2 na DVB-T

senat

Francuska komisija Parlamenta usvojila prijedlog Zakona o korištenju II digitalne dividende

Logo_du_Sénat_françaisNa sastanku zajedničke komisije senatora parlamenta Francuske i zastupnika Europskog parlamenta 15. rujna ove godine  usvojen je zajednički tekst nacrta Zakona o II digitalnoj dividendi koji predstavlja nastavak modernizacije digitalne zemaljske televizije. Sam prijedlog teksta Zakona je doživio 3 čitanja (od 22.srpnja), a sada je upućen na konačno usvajanje u Parlament.

Iz prijedloga izdvajam neke zanimljivosti:

načelo pokrivanja 95% teritorija (i za buduće pokrivanje) DTT signalom

Agencija CSA (conseil supérieur de l’audiovisuel)  može operaterima ukinuti koncesije za DTT ukoliko ne poštuju ugovorne obveze

u roku od 3 mjeseca će Vlada Francuske će podnijeti Izvješće Parlamentu o prihvatljivosti sustava DTT-a putem satelita

temeljem prihvaćenog odobrenja Vlade, CMDA (Commission de modernisation de la diffusion audiovisuelle), komisija od 4 člana Parlamenta za modernizaciju AV radiodifuzije će održati sastanak 4. studenog ove godine za ocjenu napretka DTT-a sa ciljem da emitiranje u sustavu MPEG-2 prestane sa 5. travnjem 2016. godine. Konzultacije o prijelazu na MPEG-4  su provedene tijekom proljeća ove godine (travanj, svibanj).

–  s obzirom na neke nedoumice operatera u vezi prijelaza, a temeljem izvješća IGF-a,  Glavnog inspektorata Ministarstva financija (l’inspection générale des finances), Vlada se obvezala da će u narednim tjednima iznaći kompromisno rješenje

 

Izvor:

  • http://www.senat.fr/presse/cp20150915a.html
  • http://www.csa.fr/Espace-juridique/Decisions-du-CSA/Consultation-publique-pour-preparer-les-evolutions-du-paysage-televisuel-hertzien-terrestre-a-l-occasion-du-passage-au-tout-MPEG-4
  • http://www.igf.finances.gouv.fr/site/igf/lang/fr/Accueil

Komentari

comments

O Andrija Jovićević

Glavni i odgovorni za ovaj sajt. Radi s puno ljubavlji i entuzijazma

Pročitaj i ovo

Antensko programibilno pojačalo

Andrija Jovićević TERRA PA420T Nakon dugogodišnjih stanica sa velikim dimenzijama i prvog mogu slobodno reći …