svibanj 23, 2018 5:18 am
Početna / TV/Radio / Filmski festivali

Filmski festivali

prosinac, 2009

  • 5 prosinca

    Filmovi Fritza Langa na Tuškancu

    Autor: Josip Grozdanić Filmovi Fritza Langa na Tuškancu U glasovitoj studiji «Od Caligarija do Hitlera», glasoviti njemački filmski kritičar Siegfried Kracauer, pripadnik intelektualnog kruga u kojem su bili i Walter Benjamin i Theodor Adorno, dao je prvi ambiciozniji pokušaj interpretiranja filmskih djela kroz prizmu njihova kulturološkog utjecaja. Pozabavivši se svojom nacionalnom kinematografijom od 1921. do 1933. godine, Kracauer je kroz …

Centar za postavke privatnosti

Zatvorite svoj račun?

Vaš će račun biti zatvoren i svi će se podaci trajno izbrisati i ne mogu se vratiti. Jesi li siguran?