17 travnja, 2024 2:49 pm

HAKOM provodi opsežnu akciju mjerenja talijanskih radijskih i televizijskih smetnji

hakom

HAKOM provodi akcije mjerenja duž našeg dijela jadranske obale i na otocima gdje su smetnje najizraženije. Osim smetnji koje dolaze iz Italije, u HAKOM-u su angažirani i na uočavanju i otklanjanju ostalih smetnji, pogotovo smetnji službama koje se koriste u svrhu sigurnosti ljudskih života na kopnu, moru, u zraku te unutarnjim vodama. Zaštita radiofrekvencijskog spektra, kao ograničenog nacionalnog prirodnog dobra, od posebnog je interesa za RH, a u proteklih 7 godina HAKOM je poslao više od 3200 međunarodnih prijava smetnji administraciji Italije

HAKOM-ovi stručnjaci su i ovog ljeta pokrenuli opsežnu akciju mjerenja i prijave smetnji koje dolaze iz Italije te uzrokuju probleme prijmu hrvatskih radijskih i televizijskih programa. Mjerenja se provode duž cijele naše jadranske obale i na otocima, od Savudrije na sjeveru do Prevlake na jugu Republike Hrvatske (RH), gdje su smetnje najizraženije. Problem ometanja hrvatskih radijskih i televizijskih programa od strane talijanskih, međunarodno neusklađenih odašiljača, datira unazad nekoliko desetljeća. S početkom prelaska na digitalnu televiziju u sjevernoj Italiji te puštanjem u rad novih međunarodno neusklađenih odašiljača u prosincu 2010., dodatno je narušena kakvoća prijma digitalne televizije u priobalnom dijelu Istre. Daljnjom digitalizacijom u Italiji do kraja 2012. smetnje su se proširile i na ostali dio jadranske obale sve do Prevlake, a ista razina smetnji, uz manje oscilacije, nastavljena je posljednjih nekoliko godina. Velik problem predstavljaju i radijske smetnje iz Italije, koje su vrlo izražene, a svake godine razina i broj smetnji kulminira u ljetnim mjesecima, kada su zbog povoljnijih uvjeta rasprostiranja elektromagnetskih valova smetnje iz Italije još izraženije te znatno narušavaju mogućnost slušanja hrvatskih FM radijskih postaja.

HAKOMHAKOM svih ovih godina, a posebno posljednjih sedam godina, kroz posebni program mjernih akcija, ulaže velike napore kako bi se postojeće smetnje na televizijskim i radijskim frekvencijama u priobalnom dijelu RH uklonile te kako bi se izbjegle nove smetnje koje dolaze iz Italije. HAKOM svake godine, nakon provedenih mjerenja, šalje administraciji Italije prijave smetnji za odašiljače koji protivno međunarodnim propisima odašilju na frekvencijama dodijeljenim RH i koje je potrebno isključiti iz rada. Međutim, za iste HAKOM nije u mogućnosti izdati nalog za isključivanje, s obzirom da se odašiljači nalaze u drugoj državi te su kao takvi van nadležnosti HAKOM-a.

U posljednjih sedam godina, temeljem utvrđenih smetnji, poslano je više od 3200 međunarodnih prijava smetnji administraciji Italije sa zahtjevom za njihovim uklanjanjem, o čemu je istovremeno izvještena Međunarodna telekomunikacijska zajednica (ITU), odgovorna za provedbu međunarodnih sporazuma iz područja elektroničkih komunikacija. HAKOM redovito izvješćuje nadležna tijela ITU-a, Radijski regulacijski odbor (RRB) i Direktora Radiokomunikacijskog ureda (BR) o statusu smetnji te traži pomoć u rješavanju ovog važnog pitanja za RH. U suradnji s nakladnicima u RH i mrežnim operatorom, tvrtkom ˝Odašiljači i veze˝, pokušalo se raznim tehničkim izmjenama na našim odašiljačima poboljšati prijam i smanjiti utjecaj smetnji. Intervencijama HAKOM-a spriječene su neke dodjele novih frekvencija od strane talijanske administracije koje bi dodatno uvećale postojeće smetnje.

Ulaskom RH u Europsku uniju, HAKOM je pokrenuo inicijativu i aktivno se uključio u rješavanje problema smetnji između Italije i susjednih država putem Radne grupe o prekograničnoj koordinaciji pri savjetodavnoj Skupini za politiku upravljanja radiofrekvencijskim spektrom Europske komisije. U okviru navedene radne skupine ostvareni su pozitivni pomaci u području televizije, ali na području FM radija stanje je i dalje nepromijenjeno. Kao rezultat aktivnosti RH i stručnjaka HAKOM-a u međunarodnim aktivnostima, Italija je donijela uredbe i zakon temeljem kojih je izmijenjen plan TV frekvencija te su izuzete frekvencije koje smetaju susjednim zemljama, osnovan je kompenzacijski fond i osigurana sredstva te propisan postupak za isključivanje ometajućih odašiljača. Rezultati implementacije donesenog plana trebali su biti vidljivi već krajem 2015., kad su trebali biti isključeni talijanski odašiljači koji uzrokuju smetnje mreži digitalne televizije u RH. Rokove za uklanjanje smetnji talijanska administracija jednostrano je pomaknula na kraj travnja 2016., a ovih dana u srpnju, već na samom početku mjerne akcije, možemo potvrditi da značajniji pomaci u otklanjanju smetnji s talijanske strane još uvijek nisu učinjeni. Smetnje u jadranskoj regiji su i dalje vrlo jake i onemogućavaju prijam hrvatskih programa duž obale.

O svim aktivnostima u ovom području HAKOM izvješćuje i nadležna ministarstva, prije svega Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, koja su se uključila u rješavanja ovog problema i na diplomatskoj razini. Tijekom posljednjih nekoliko godina, dobivena su brojna obećanja i rokovi za rješavanje smetnji, potpisani su sporazumi i zaključci s predstavnicima Ministarstva regionalnog razvitka, talijanske regulatornog tijela AGCOM i diplomacije, ali nažalost Italija do danas nije uklonila niti jednu značajniju smetnju, prijavljenu od RH.

Osim smetnji koje dolaze iz Italije, u HAKOM-u su angažirani i na uočavanju i otklanjanju smetnji, koje prijavljuju službe za sigurnost pomorskog i zračnog prometa, a koje zajedno s ostalim službama koje se koriste u svrhu sigurnosti ljudskih života na kopnu, moru, u zraku te unutarnjim vodama čine prioritetne službe u pogledu žurnog rješavanja eventualnih smetnji. Na svaku prijavljenu smetnju u HAKOM-u se žurno reagira, a ista se otklanja u najkraćem mogućem roku. Treba napomenuti kako HAKOM svakodnevno kontrolira radiofrekvencijski spektar, a rezultat su otkrivene i uklonjene smetnje i prije nego su iste prijavljene od strane određenih korisnika. Ovisno o lokaciji izvora smetnje, HAKOM iste uklanja na području RH, a u slučaju izvora smetnje u susjednim zemljama upućuje nadležnoj administraciji prijavu za njeno žurno uklanjanje.

Povremeno su prisutne i smetnje mrežama pokretnih komunikacija na GSM, UMTS i LTE sustavima, a iste se također pojačavaju tijekom ljetnih mjeseci. Kako je u jeku turistička sezona, turisti u velikoj mjeri koriste ove sustave, pa HAKOM-ovi stručnjaci izlaze na teren i otklanjaju prijavljene smetnje. Napuštanjem frekvencijskog pojasa 790-862 MHz od strane televizije te uvođenjem širokopojasnih mreža pokretnih komunikacija u taj frekvencijski pojas, zbog prijamnika prilagođenih za prijam u cijelom pojasu 470-862 MHz, otvorena je mogućnost pojave smetnji LTE sustava televizijskom prijmu kod gledatelja. S obzirom na povećanu dinamiku puštanja u rad LTE baznih postaja u frekvencijskom području 800 MHz, broj prijavljenih smetnji postaje sve veći. HAKOM u suradnji s mrežnim operatorom i operatorima pokretnih komunikacija na terenu utvrđuje uzrok smetnji i pronalazi se odgovarajuće rješenje za njeno uklanjanje. Kako bi se gledateljima olakšao postupak prijave i otklanjanja smetnji te kako bi se oslobodili od mogućih troškova prilagodbe opreme, u opravdanim slučajevima HAKOM je predvidio sredstva za financiranje nabave i ugradnje filtera za uklanjanje smetnji nastalih zbog zastarjelih TV prijamnika krajnjim korisnicima.

Vezani članci

LTE ili 4G filteri i zašto?

 

Komentari

comments

O Andrija Jovićević

Glavni i odgovorni za ovaj sajt. Radi s puno ljubavlji i entuzijazma

Pročitaj i ovo

Programibilna antenska stanica za zemaljske TV programe

FTE maximal predstavlja Mind 32 Andrija Jovićević Tvrtka FTE maximal predstavlja svoja tri modela programibilnih …