5 prosinca, 2021 6:14 pm

Tag Archives: GSM

srpanj, 2016

  • 15 srpnja

    HAKOM provodi opsežnu akciju mjerenja talijanskih radijskih i televizijskih smetnji

    HAKOM provodi akcije mjerenja duž našeg dijela jadranske obale i na otocima gdje su smetnje najizraženije. Osim smetnji koje dolaze iz Italije, u HAKOM-u su angažirani i na uočavanju i otklanjanju ostalih smetnji, pogotovo smetnji službama koje se koriste u svrhu sigurnosti ljudskih života na kopnu, moru, u zraku te unutarnjim vodama. Zaštita radiofrekvencijskog spektra, kao ograničenog nacionalnog prirodnog dobra, …