19 svibnja, 2024 5:06 pm

FTE Maximal Genius 10

Autor: Dipl. ing. Ivan Grgić

FTE Genius 10

Zemaljska stanica za male i veće antenske sustave

Naizgled poput auto pojačala, multipojasno pojačalo Fte Maximal Genius 10 španjolskog proizvođača proizvod je koji mami svojim mogućnostima. Koncipirano je poput većine danas prisutnih pojačala, no za razliku od drugih u klasi, upravljiv je vanjskim programatorom. Takva izvedba pozicionira ga nešto više od njegove konkurencije. Kućište je kombinacija plastike i bijelog lima, a dimenzije su čak i nešto veće od očekivanih.

Tehničke karakteristike:

FTE MAXIMAL Genius 10 1Fte Maximal Genius posjeduje jedan antenski ulaz za VHF područje (ili DAB – Digital Audio Broadcasting – područje namijenjeno digitalnim radijskim emitiranjima), jedan antenski ulaz za FM područje i tri antenska ulaza za UHF područje. Pored toga tu je i pomoćni ulaz AUX koji služi za udruživanje nekog ili nekih gotovih signala iz spektra koje sam Fte ne obrađuje. Sve konekcije pozicionirane su u cilju što lakše instalacije uređaja u RTV ormare, tako da su antenski ulazi na gornjem dijelu uređaja, a pomoćni ulaz, izlazna i testna točka na donjem dijelu.

Područje FM i VHF izvedeni su sa neovisnim pojačalima maksimalnog pojačanja 48 dB i regulacijom od 20dB. U praksi je pojačanje tolikog stupnja za FM pa i za VHF područje nepotrebno, te spomenuta regulacija ponekad nije dovoljna za dovođenje signala na optimalnu razinu.

UHF područje konfigurirano je sa deset zasebnih filtara i ukupnim pojačanjem od 55dB. Sa tri ulaza moguće je zadovoljiti potrebe korisnika u skoro svakom geografskom podneblju. Fte Maximal je opremljen sa mogućnošću aktiviranja 12 ili 24V (60mA) napajanja prema vanjskom pretpojačalu. To je prava poslastica za zahtjevne instalatere i one koji se žele poigrati sa maksimalnim mogućnostima uređaja.

UHF filtri

Fte Maximal Genius 10 daje mogućnost kanalnog ili pojasnog definiranja filtra. U pojasnom radu moguće je jedno programsko mjesto definirati pojasom od maksimalno šest slijednih kanala. Time se postiže veći broj primljenih i distribuiranih kanala. Da bi uređaj bio u korak s današnjicom, tu je još i opcija definiranja filtra kao analognog ili digitalnog. Prema našim zapažanjima u testu, ništa posebno se ne događa pri skakanju sa analognog na digitalni oblik filtra. Test smo izveli i sa analognim i digitalnim ulaznim signalom, a nadali smo se da će filtar makar malo mijenjati oblik no nikakve promjene nije bilo.

Prikaz DVB-T signala u prijemu
Prikaz DVB-T signala u prijemu
Prikaz DVB-T signala u obradi
Prikaz DVB-T signala u obradi

Kako bi potpuno doznali karakteristike UHF dijela pojačala, uređaj smo podvrgnuli još jednom testu. Izveli smo test međusobne izolacije UHF ulaza kada je riječ od obrađivanju bliskih kanala različitih razina iz različitih smjerova u praksi. Za test smo uzeli 30-ti kanal UHF (analogno) obrađivan na jednom ulazu i 32-i kanal UHF na drugom ulazu. Dolazni signal na 30 kanalu doveli smo na ulaz gdje je bio konfiguriran 32 i mjerili koliko se 30-tog kanala „provuče“ kroz 32. Ustanovili smo da je signal oko 20 decibela niži nego na odgovarajućem ulazu što govori da su današnja pojačala manje selektivna, i da su im filtri relativno široki.

Prikaz 30 kanala na ulazu UHF 1
Prikaz 30 kanala na ulazu UHF 1
Prikaz 30 kanala kroz 32 na UHF 2
Prikaz 30 kanala kroz 32 na UHF 2
Prikaz 30kanala kroz 32 na UHF 1
Prikaz 30kanala kroz 32 na UHF 1

Isto smo učini i za dva kanala niže, tako da je na 28-om kanalu i taj je odnos bio čak i manji. Ta širina može biti povoljna za DVB-T signale, i to danas kada ih jako malo ima u zraku, ali kada ih se pojavi više, dodatna selektivnost će dobro doći.

Uređaj je doživio još jedan test, a taj je bio selektivnost filtra. Uspoređivali smo signal na referentnom kanalu, te na susjednim kanalima. Uz konstantni ulazni kanal, micali smo filtar jedan kanal dolje i jedan gore od mjerenog. Rezultati su bili zanimljivi. Pomakom na niži kanal odstupanje u razini je iznosilo svega 3 dB, a pomakom na viši kanal odstupanje u razini negdje oko 8 dB. To dokazuje da su filtri Fte-a već pretpostavljeni za prijam DVB-T signala, te da je centar definiran prema širini DVB-T kanala.

Jedna od stvari koja je neobična kod konfiguracije filtra je da Fte ne dopušta konfiguriranje istog ulaznog kanala na dva filtarska mjesta ako je riječ o jednom UHF ulazu, dok isti ulazni kanal sa različitih UHF ulaza dopušta konfigurirati. Takva funkcionalnost je jedino korisna ako se sa jednog UHF ulaza pušta pojas kanala koji zahvaća jedan od kanala konfiguriranih na drugom UHF ulazu, a da se takav kao korisni signal ne pojavljuje na prvom ulazu. To je dobra izmišljotina, koja može biti uvelike zanimljiva pravim instalaterima.

U meniju postavki filtra, nalazi se funkcija finog podešavanja centra filtra sa pomakom od +9 do -9 jedinica što odgovara otprilike 2,25Mhz od centra filtra. Time se može postići apsolutna propusnost filtra s obzirom na ulazni signal ili se može koristiti kako bi se pribjegnulo u drugu stranu sa centrom filtra korisnog kanala zbog susjednog kanala velike razine.

Prikaz 62 kanala kroz filtar 61 kanala
Prikaz 62 kanala kroz filtar 61 kanala
Prikaz 62 kanala kroz filtar 62 kanala
Prikaz 62 kanala kroz filtar 62 kanala
Prikaz 62 kanala kroz filtar 63 kanala
Prikaz 62 kanala kroz filtar 63 kanala

Izlazno pojačalo

Fte opremljen je sa izlaznim pojačalom koje ima regulaciju 20db i drži snagu od oko 120dB. U današnjoj primjeni tolika snaga je nepotrebna, pogotovo ako se integrira u multikorisnički SAT-TERR sustav sa multiprekidačima. Bilo bi dobro kada bi se programski mogao aktivirati i deaktivirati izlazni stupanj. Time bi se izbjeglo nepotrebno pojačavanje i gušenje signala što povećava elektronski šum u signalu. Jedna od karakteristika, koja se obično pojavljuje u polu-profi i profi opremi je opcija AGC (Auto Gain Control). Ta opcija pridonosi stabilnoj radnoj točki svakog ulaza, odnosno filtra, i aktivnom održavanju ukupne radne razine. Tu treba biti oprezan kada se definira radna točka i aktivira AGC opcija jer neadekvatna radna točka može u nekim situacija dovesti pojačalo do preuzbude.

Na dnu uređaja pored izlazne točke nalazi se i testna točka sa odcjepom od izlaza -30dB za jednostavno nadgledanje rada uređaja, bez potrebe otkapčanja distribucije.

Cjelokupni uređaj skrojen je da podnosi temperature od +5 do+50 stupnjeva celzijusa.

 

FTE programator
FTE programator

Programator

Zanimljiv i ergonomski prihvatljiv programator, pravo je osvježenje za ovaj uređaj. Relativno je mali, sa šest osnovnih tipki kojima se sve jednostavno definira. Programator se sa uređajem spaja sa serijskim RS 232 kabelom i trenutno je funkcionalan. Meni je potpuno logično koncipiran, jednosmislen i jednostavan za uporabu. Zaslon programatora je mali LCD u tri reda koji daje sve informacije vezane za jedan filtar ili ulaz koji se konfigurira, a to su ulazni kanal, regulacija, vrsta filtra, fino podešavanje i pozicija u meniju..

Jedini nedostatak zaslona je što nema osvjetljenje. Obzirom da se uređaj instalira u polumračne antenske ormare, potkrovlja ili strojarnice gdje svijetlo puno znači, malo zelenkastog svijetla na zaslonu bi dobro došlo. U kompletu sa programatorom dolazi i serijski adapter za računalo sa kojim možete nadograditi noviju verziju softvera u programator. Noviju verziju softvera možete skinuti sa stranice proizvođača www.ftemaximal.com

Ustupio:

  • Z d.o.o.
  • Prašnjica Gornja 1
  • 10000 Zagreb
  • www.zdoo-sat.hr
  • Tel. 01/2985 329

Zaključak

Ukupan dojam - 8.1

8.1

Ocjena

FTE opremljen je sa izlaznim pojačalom koje ima regulaciju 20db i drži snagu od oko 120dB. U današnjoj primjeni tolika snaga je nepotrebna, pogotovo ako se integrira u multikorisnički SAT-TERR sustav sa multiprekidačima. Bilo bi dobro kada bi se programski mogao aktivirati i deaktivirati izlazni stupanj. Time bi se izbjeglo nepotrebno pojačavanje i gušenje signala što povećava elektronski šum u signalu. Jedna od karakteristika, koja se obično pojavljuje u polu-profi i profi opremi je opcija AGC (Auto Gain Control). Ako pak upotrebljavate Genius 10 samo za sustave zgrada gdje je je samo zemaljski sustav odlično će vam doći zaliha izlazne snage.

User Rating: 5 ( 1 votes)

Komentari

comments

O Andrija Jovićević

Glavni i odgovorni za ovaj sajt. Radi s puno ljubavlji i entuzijazma

Pročitaj i ovo

FTE max 115+

Autor: Andrija Jovićević FTE max 115+ – zemaljski digitalni prijemnik Prepoznatljiva kombinacija boja i loga …