1 lipnja, 2023 1:52 am

Tehhnološke kompanije glavne su mete preuzimanja

Tehnološke i digitalne kompanije u fokusu globalnih preuzimanja tijekom 2016. godine

Tehnološke kompanije bile su mete preuzimanja vrijednih preko 700 milijardi dolara, što predstavlja gotovo 30 posto globalnih transakcija u spajanjima i preuzimanjima, a dominirali su kupci izvan tehnološkog sektora.

Kompanije unutar i izvan tehnološkog sektora prošle su godine tražile načina da ojačaju svoje tehnološke i digitalne kapacitete, pa je zahvaljujući tome tehnološki sektor postao ključni igrač u globalnim spajanjima i preuzimanjima. Tako su transakcije u kojima su mete spajanja i preuzimanja bile tehnološke kompanije premašile 700 milijardi dolara i dosegle gotovo 30 posto vrijednosti svih spajanja i preuzimanja tijekom prošle godine, stoji u godišnjem izvještaju  o globalnim spajanjima i preuzimanjima u 2016. godini koji je danas objavio The Boston Consulting Group pod nazivom „The Technology Takeover“.

Najvažniji faktor rasta broja spajanja i preuzimanja u tehnološkom sektoru su kompanije izvan tog sektora. Riječ je o kupcima koji žele proširiti svoje tehnološke kapacitete kako bi uhvatili korak s digitalnim trendovima, usvojili tehnološke i digitalne vještine ili ubrzali digitalizaciju i inoviranje poslovnih modela.

Kako bi bolje pojasnili trend porasta broja i vrijednosti spajanja i preuzimanja u tehnološkom sektoru, BCG je stvorio bazu podataka u kojoj je preko 43 tisuće realiziranih poslova spajanja i preuzimanja u proteklih dvadeset godina, kao i leksikon s 450 pojmova iz tehnološkog biznisa koji se koriste u analizi kompanija i potencijalnih transakcija.

Istraživanje je pokazalo da su se spajanja i preuzimanja koja uključuju tehnološke kompanije kao mete u posljednje tri godine udvostručila. Od 2012. godine je pak broj kupaca koji dolaze izvan tehnološkog sektora porastao za devet posto, a prema vrijednosti transakcija oni predstavljaju gotovo 70 posto kupaca. Prema podacima koje je prikupio BCG u svoju Technology Deals Database, kompanije iz svih ostalih sektora još od 2012. svake godine preuzimaju sve više tehnoloških kompanija.

Tri najvažnija trenda koji utječu na rast kupovina kompanija iz tehnološkog sektora su rast Industrije 4.0, skok računarstva u oblaku i rješenja u oblaku, te potraga za ponuditeljima usluga u mobilnim tehnologijama i softveru.

Medijan vrijednosti multiple cijene poduzeća u odnosu na prodaju porastao je gotovo pedeset posto, pa je tako multipla s razine od x2,1 u 2013. godini porasla na x3 u  2016. Najveće su multiple cijene plaćene za kompanije iz sektora gaminga (x3,9), financijske tehnologije (x3,2), usluga u oblaku (x2,8) i za developere mobilnih aplikacija (x2,8). Medijan multiple cijene poduzeća u odnosu na prodaju iznosio je x2 za kompanije iz sektora Industrije 4.0, zbog činjenice da su mnoge transakcije kao mete uključivale i kompanije koje proizvode hardver, koje u pravilu imaju marže niže od svojih kolega iz softverske industrije.

Digitalne i napredne tehnologije uzdrmale su već mnoge industrije, a njihov utjecaj osjeti se u gotovo svim ostalim sektorima“, tumači Jens Kengelbach, partner u BCG, globalni voditelj za spajanja i preuzimanja i jedan od autora izvještaja. Prema njegovim riječima, kompanije se okreću spajanjima i preuzimanjima kako bi stekle nove kapacitete i pokušale smanjiti tehnološki jaz, jer interno često nemaju ni vremena ni ljudi da na vrijeme stvore nove tehnološke proizvode i stave ih na tržište.

U istraživanju je zabilježen i jedan neočekivan rezultat koji je posljedica suradnje na izvještaju s njemačkim Sveučilištem Paderborn: više preuzimanja poduzele su inovativnije kompanije. Kupci iz tehnoloških i netehnoloških sektora, koji su primarno preuzimali netehnološke kompanije, imali su medijan ulaganja u istraživanje i razvoj u odnosu na prodaju od 1,2 posto. Kompanije koje su preuzimale tehnološke mete imale su pak medijan ulaganja u istraživanje i razvoj u odnosu na prodaju od 5,5 posto.

Detaljnija analiza po segmentima industrija pokazala je da upravo glad za inovacijom dovodi do većeg broja spajanja i preuzimanja: što više kompanija organski troši na istraživanje i razvoj, to više će kupovati tehnološke kompanije.

Novi tehnološki balon?
Iako su multiple cijene kompanija u odnosu na EBIT (zaradu prije kamata i poreza) na visokim razimama od čak x24 u protekle tri godine, daleko iznad dugoročnog prosjeka od x20, po sličnim su stopama rasle i multiple vrijednosti za netehnološke kompanije. Visoke valuacije trenutno su na snazi za spajanja i preuzimanja u gotovo svim sektorima i ne ukazuju na potencijalan rizik balona.

„Današnje tržište za spajanja i preuzimanja u tehnološkom sektoru drugačije je od vremena dot-com groznice 2000. godine“, rekao je Georg Keienburg, suautor izvještaja i BCG principal: „Prvo, danas su mete preuzimanja zrelije i profitabilnije kompanije nego u vremenu dot-com balona. Drugo, kupci danas puno bolje razumiju što kupuju, koja će im digitalna tehnologija pomoći da unaprijede poslovanje iznutra, umjesto da budu žrtva tehnološke disrupcije izvana“.

Isplate li se preuzimanja tehnoloških kompanija?
Tijekom prošle godine, oko 70 posto meta spajanja i preuzimanja iz tehnološkog sektora kupile su netehnološke kompanije. Medijani multiple cijene u odnosu na prodaju od x3,3 i medijan multiple cijene i zarade prije kamata i poreza od x26,5 bile su iznimno visoke u slučajevima transakcija većih od milijardu dolara, što znači da su ih kupci željeli neovisno o manjem kapacitetu stvaranja nove vrijednosti. Čak i kad se te visoke cijene uzmu u obzir, kompanije koje su tijekom proteklih 20 godina šest ili više puta kupovale druge mete, svojim su ulagačima osigurale povrat 4,4 posto viši od prosjeka sektora.

Uspješni kupci tehnoloških kompanija dobro rade tri stvari“ zaključuje Kengelbach: „Slijede fokusiranu strategiju, razvijaju procese spajanja i preuzimanja po mjeri svojih meta iz tehnološkog sektora i grade korporativnu organizaciju koja je u stanju pronaći odgovarajuće tehnološke kompanije, provesti transakciju i integrirati je u svoje poslovanje“.

Komentari

comments

O Andrija Jovićević

Glavni i odgovorni za ovaj sajt. Radi s puno ljubavlji i entuzijazma

Pročitaj i ovo

Twitter gasi neaktivne naloge

Vlasnik i direktor kompanije Twitter, Elon Musk najavio je da će ugasiti račune koji su …