15 lipnja, 2024 10:27 pm

Tag Archives: Auto-Play

prosinac, 2017

  • 18 prosinca

    Google Chrome 64 donosi stišavanje „auto-play” sadržaja

    Chrome u svojoj novoj inačici 64 donosi mogućnost koja će obraditi zasigurno veliki broj poklonika. Naime riječ je o mogućnosti „stišavanja” zvuka prilikom automatske reprodukcije video-zapisa na pojedinoj web lokaciji. No nažalost navedenu mogućnost potrebno je za svaki video-zapis posebno napraviti, odnosno za svaku web lokaciju mora se ponoviti postupak „utišavanja”. Isti se naime izvršava u postavkama Google Chrome web …