15 srpnja, 2024 10:13 pm

Obaveza prijave WiFi (WAS/RLAN)radijskih postaja koje koriste frekvencijski pojas 5470-5725 MHz s vanjskim antenama

UPORABA POJASA 5470 – 5725 MHz (WAS/RLAN)

Zbog osiguravanja neometanog rada radara te osiguravanja učinkovitijeg nadzora tržišta, izmijenjeni su uvjete uporabe frekvencijskog pojasa 5470 – 5725 MHz te se u tu svrhu izdaje nova opća dozvola broj OD-201, čime prestaje vrijediti opća dozvola OD-87.

Opća dozvola određuje ograničenja koja bi tako trebala omogućiti rad čim većem broju tih uređaja, istovremeno smanjujući mogućnost pojave smetnji drugim sustavima s kojim dijele frekvencijski pojas. Parametri propisani općom dozvolom su pažljivo određeni i rezultat su detaljnih analiza kompatibilnosti provedenih na europskoj razini, te se njihovom primjenom maksimizira broj uređaja koji istovremeno mogu neometano raditi.

Zbog najavljene uporabe meteoroloških radara u frekvencijskom pojasu 5470 – 5725 MHz, HAKOM je izmijenio uvjete uporabe za WAS/RLAN uređaje u tom području. Od ranije je već obavezna uporaba dinamičkog odabira frekvencija te je ograničena najviša dopuštena izračena snaga. Ono što je novo u odnosu na ranije je da su zbog boljeg nadzora i kontrole radiofrekvencijskog spektra korisnici obavezni prijaviti postavljanje radijskih postaja koje se upotrebljavaju na otvorenim prostorima (do sada je postojala samo obaveza prijave ukoliko se putem tog spektra pružala usluga) i obaveza uporabe SSID identifikatora s brojem koji će HAKOM dodijeliti.

Svi koji koriste  navedene uređaje obavezni su HAKOM-u prijaviti radijske postaje s antenama na otvorenom prostoru, što do sada nije bio slučaj. Također, naglašavamo da određene jedinice lokalne samouprave na svojim područjima pružaju uslugu besplatnog interneta građanima putem uređaja koji koriste frekvencijski pojas 5470-5725 MHz te izdavanjem navedene opće dozvole također postaju obavezni HAKOM-u prijaviti radijske postaje s antenama na otvorenom prostoru.

Postupak prijave je jednostavan te se ostvaruje slanjem ispunjenog obrasca na prijava_opce@hakom.hr.

Usklađenje je potrebno obaviti do 31. listopada 2018.

Kako bi se osigurala uporaba spektra u skladu s propisima i time omogućila uporaba navedenih uređaja svim korisnicima pod jednakim uvjetima, u narednom periodu HAKOM će provoditi pojačani nadzor i kontrolu tih radijskih postaja.


Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) je nadležna za racionalno i učinkovito upravljanje radiofrekvencijskim spektrom, pa tako i radiofrekvencijskim pojasom 5 GHz tj. frekvencijama u rasponu od 5470 do 5725 MHz.
Radiofrekvencijski pojas 5470 – 5725 MHz se sukladno Tablici namjene radiofrekvencijskog spektra, koja je usklađena s relevantim europskim propisima, upotrebljava za meteorološke radare, pomorske radare i WAS (Wireless Access Systems)/RLAN (Radio Local Area Network) sustave, između kojih može doći do međusobnog ometanja.
Opće dozvole u pravilu propisuju određena ograničenja parametara radijskih sustava na koje se odnose s ciljem minimiziranja međusobnog utjecaja ali i s ciljem minimiziranja njihovog utjecaja na druge sustave.
Opća dozvola za WAS/RLAN radijske uređaje određuje ograničenja koja bi tako trebala omogućiti rad čim većem broju tih uređaja istovremeno smanjujući mogućnost pojave smetnji drugim sustavima s kojim dijele frekvencijski pojas, poput radara. Parametri propisani općom dozvolom su pažljivo određeni i rezultat su detaljnih analiza kompatibilnosti provedenih na europskoj razini, te bi se njihovom primjenom također trebao maksimizirati broj WAS/RLAN radijskih uređaja koji istovremeno mogu neometano raditi. WAS/RLAN sustavi u pojasu 5470 – 5725 MHz se moraju upotrebljavati isključivo u okviru parametara i uvjeta propisanih općom dozvolom.
Opća dozvola propisuje sljedeća ograničenja kojih se moraju pridržavati WAS/RLAN sustavi:
• obavezna uporaba dinamičkog odabira frekvencija (Dynamic Frequency Selection – DFS), uz obveznu uključenu detekciju prisutnosti signala drugih sustava (radara).
• najviša dopuštena izračena snaga (Effective Isotropic Radiated Power – EIRP) 1W, odnosno 0,5W, ukoliko se ne koristi kontrola izlazne snage (Transmit Power Control – TPC). Ukazujemo na to
da se najviša izračena snaga ne odnosi na snagu uređaja, već na izračenu snagu na izlazu iz antene (na izlaznu snagu iz uređaja dodaje se dobitak antene koji je veći što su antene usmjerenije).

U sklopu projekta modernizacije radarskih meteoroloških mjerenja u Hrvatskoj, Državni  hidrometeorološki zavod u narednom periodu planira u rad pustiti čak šest radarskih postaja na
području čitave Republike Hrvatske koji će raditi u frekvencijskom pojasu 5470 – 5725 MHz. Također, meteorološki radari se upotrebljavaju i u susjednim državama kojima se mora osigurati neometan rad.
Zbog osiguravanja neometanog rada spomenutih radara te osiguravanja učinkovitijeg nadzora tržišta, potrebno je izmijeniti uvjete uporabe frekvencijskog pojasa 5470 – 5725 MHz te se u tu svrhu izdaje nova opća dozvola broj OD-201. Izdavanjem dozvole OD-201 prestaje vrijediti opća dozvola OD-87.
Uvedene su sljedeće obaveze:
• obveza prijave postavljanja radijskih postaja HAKOM-u na prijava_opce@hakom.hr za  vlasnike radijskih postaja koji upotrebljavaju radijske postaje u skladu s općom dozvolom OD-201 na
otvorenim prostorima (outdoor). Više o postupku prijave možete pronaći na našoj internetskoj stranici. Sam postupak prijave je vrlo jednostavan i ne uzrokuje nikakve financijske obveze vlasniku radijske postaje
• na početak SSID (Service Set Identifier) identifikatora staviti broj koji će mu Agencija dodijeliti prilikom prijave, dok preostali dio slobodnih mjesta u SSID-u može biti proizvoljno korišten.
Vlasnici radijskih postaja koji već upotrebljavaju radijsku postaju u skladu s općom dozvolom OD-87 izdanom 20.3.2014. dužni su uskladiti uporabu spektra s odredbama opće dozvole OD-201 do
31.10.2018. (ranije se obveza prijave odnosila samo na radijske postaje koje su koristili pružatelji  usluga). U svezi obaveze identifikacije radijske postaje putem SSID-a, za već prijavljene radijske
postaje HAKOM će vlasnike radijskih postaja obavijestiti o dodijeljenom broju.
Nepridržavanje uvjeta iz opće dozvole sukladno članku 119. stavku 1. točki 50. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17, dalje: ZEK),
predstavlja tešku povredu ZEK-a. Meteorološki radari imaju ključnu ulogu u osiguravanju upozorenja o neposrednim ozbiljnim vremenskim uvjetima koji mogu ugroziti stanovništvo i oštetiti ekonomsku infrastrukturu. Oni predstavljaju važan element u zaštiti života i imovine u olujnim poplavama, teškim olujama te drugim prirodnim nepogodama, kakve su one koje su nedavno potresle Europu i Hrvatsku, i zato meteorološki radari ne smiju biti izloženi rizicima smetnji. Iz navedenih razloga tijela nadležna za nadzor tržišta i tijela nadležna za kontrolu uporabe spektra provode zajedničku međunarodnu kampanju nadzora sukladnosti 5GHz WAS/RLAN uređaja.
Uzimajući u obzir navedeno, a u cilju neometanog rada sustava koji upotrebljavaju ovaj radiofrekvencijski spektar, posebice meteoroloških radara, HAKOM će provoditi pojačani nadzor i kontrolu radijskih postaja u radu prema općoj dozvoli OD-201 na cijelom području Republike Hrvatske, a naročito primjenu ranije spomenutih ograničenja iz opće dozvole

Izvor: HAKOM

Komentari

comments

O Andrija Jovićević

Glavni i odgovorni za ovaj sajt. Radi s puno ljubavlji i entuzijazma

Pročitaj i ovo

Linija Philips monitora E1 dobiva četiri nova modela bogata značajkama za poboljšanje produktivnosti i optimalnu učinkovitost

Ugodni oku Philips 27E1N1800A, 27E1N1800AE, 27E1N1900AE i 32E1N1800LA monitori su opremljeni 27”/68,6 cm ili 32”/80 cm 4K UHD uglađenim zaslonima elegantnog …