25 listopada, 2020 10:51 pm

U tržište elektroničkih komunikacija prošle godine uloženo više od dvije i pol milijarde kuna

hakom

Tijekom 2015. operatori su na tržištu elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj nastavili investirati u razvoj infrastrukture, napredne tehnologije i inovativne usluge. Prihodi od tradicionalnih govornih usluga, u skladu s očekivanjima, i dalje su u padu.

Kao rezultat ulaganja operatora na tržištu elektroničkih komunikacija, u ukupnom iznosu većem od dvije i pol milijarde kuna, tj. izravnim ulaganjima u materijalnu imovinu s preko 1,7 milijardi kuna, što se odnosilo i na nadogradnju i modernizaciju mreža u proteklom razdoblju, u prosincu 2015. zabilježeno je oko 26 posto više NGA priključaka (pristupne mreže nove generacije) u odnosu na lipanj 2015. Rast se očekuje i u narednom razdoblju s obzirom na to da je da je Hrvatski Telekom d.d. najavio izgradnju novih svjetlovodnih mreža te mu je odlukom HAKOM-a dana mogućnost brže modernizacije bakrene pristupne mreže kako bi se krajnjim korisnicima omogućile NGA brzine. Ulaganja u pristupnu mrežu će omogućiti višestruko veće brzine pristupa internetu i daljnji razvoj novih usluga.

Iako dostupnost širokopojasnog pristupa internetu svakodnevno raste, zastupljenost širokopojasnih priključaka je neravnomjerna. Na kraju četvrtog tromjesečja 2015. gustoća širokopojasnog pristupa internetu putem nepokretne mreže iznosila je malo više od 23 posto. Najveća gustoća širokopojasnih priključaka zabilježena je u Gradu Zagrebu i iznosila je oko 31,5 posto, što je na razini EU prosjeka. Kako bi se smanjio digitalni jaz između urbanih i ruralnih područja te potaknuo ekonomski razvoj i jačanje društva u cjelini posebno je važno omogućiti razvoj širokopojasnog pristupa internetu u slabije naseljenim i manje razvijenim dijelovima Hrvatske. Na takvim područjima postoji manji poslovni interes operatora za ulaganja u moderne mreže te se Hrvatskoj nudi prilika za gradnju mreža korištenjem sredstava iz razvojnih fondova EU. Smanjenju jaza pridonosi i HAKOM-ov Program potpora, kojim se ciljanim korisnicima iz takvih područja, poput škola i domova zdravlja, omogućava spajanje na širokopojasni internet, uz stvaranje preduvjeta za spajanje i ostalih korisnika.

U pokretnoj mreži, zbog izostanka sezonskog efekta u odnosu na prethodno tromjesečje, četvrto tromjesečje 2015. obilježili su pad broja korisnika i prometa. Usporedno, zbog porasta korištenja različitih komunikacijskih servisa kao što su Viber, WhatsApp, Skype i drugih, neprekidno pada i broj poslanih SMS i MMS poruka i to oko 11 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Oko 75 posto stanovnika u Hrvatskoj internetu pristupa putem mobilnih telefona. S obzirom na rast korištenja mobilnog interneta, kao i sve veće potrebe korisnika za većim brzinama prijenosa podataka, nove tehnologije poput LTE-a preduvjet su buduće umreženosti, a time i gospodarskog napretka.

Pokazatelji tržišta elektroničkih komunikacija mogu se pronaći  na internetskim stranicama HAKOM-a na poveznici: http://www.hakom.hr/default.aspx?id=60.

Komentari

comments

O Andrija Jovićević

Glavni i odgovorni za ovaj sajt. Radi s puno ljubavlji i entuzijazma

Pročitaj i ovo

Apple pravi 75 miliona 5G iPhone-a do kraja godine

Kompanija Apple obavestila je dobavljača da proizvedu minimum 75 miliona 5G iPhone-a do kraja ove …