2 prosinca, 2023 8:48 am

Tag Archives: Potreba

rujan, 2015

  • 23 rujna

    Internet kao „privilegija“ a ne potreba

    Autor: Nino Krstačić „Mreža svih Mreža“ (Internet) danas je još uvije privilegije. Sve se svodi na to kako su Zemlje trećeg Svijeta poprilično „zakinute“ kada je u pitanju pristupanje Interneta. Kako navode Agencije koje se bave Internetom kao sredstvom komunikacije, on bi trebao biti dostupan svim stanovnicima Planeta Zemlje ali tome još uvijek nije tako. Prema aktualnim podatcima 4.2 milijarde …