ožujak 29, 2020 5:27 pm

Tag Archives: ETSI

rujan, 2015

  • 28 rujna

    DAB, nova tablica znakova sa “našim” slovima

    ETSI, europska organizacija za standarde je 24. rujna ove godine objavila najnoviju verziju  DAB standarda za slova i znakove („naša“ slova kao što su č,ć,ž,đ…). Revizija pod oznakom ETSI TS 101 756 V1.7.1 (2015-09) je napravljena kako bi se osiguralo širenje DAB u istočnoeuropskim zemljama. Ovaj ažurirani DAB skup znakova omogućava „ispravan“ prikaz u stvaranju poruka na DAB prijamnicima na istočnoeuropskim …