srpanj 14, 2020 5:05 am

Tag Archives: Atmosphere

prosinac, 2015

  • 11 prosinca

    Atmosphere Serija strujnih kabela

    Autor: Darko Brlečić Nakon predstavljanja kabela za slušalice, kompanija Synergistic Research napravila je korak dalje. Taj korak se vidi u novim strujnim kabelima. Novi strujni kabeli također nose ime Atmosphere i koriste Graphen materijal koji ima najvišu razinu strujnog protoka u odnosu na bilo koji materijal na svijetu( 8 milijuna puta veći od bakra) što ga svrstava u kategoriju “supravodiča” …