27 rujna, 2020 8:50 pm

Srbija službeno potvrdila gašenje analognih TV odašiljača

ratel-republicka-agencija-za-telekomunikacije

Obaveštenje o prestanku važenja dozvola za korišćenje radio-frekvencija za analogno emitovanje televizijskog programa

      U skladu sa Finalnim aktima Regionalne konferencije o radio-komunikacijama za planiranje digitalne terestričke radio-difuzne službe u delovima Regiona 1 i 3, u frekvencijskim opsezima 174-230 MHz i 470-862 MHz (RRC-06), kao i Zakonom o potvrđivanju završnih akata Regionalne konferencije o radio-komunikacijama za planiranje digitalne terestrijalne radiodifuzne službe u delovima Regiona 1 i 3, u frekvencijskim opsezima 174 – 230 MHz   470 – 862 MHz (RRC-06) („Službeni glasnik RS – Međunarodni  ugovori”,broj 4/10), koji je usvojila Narodna skupština Republike Srbije, prelazni period (period tokom koga su bile zaštićene frekvencijske dodele u analognom planu) je završen 17.06.2015. godine u 00.01 h UTC.
      Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge je u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama i odgovarajućim podzakonskim aktima izdala dozvole za digitalno emitovanje televizijskog programa Javnom preduzeću Emisiona tehnika i veze, koje je uspostavilo elektronsku komunikacionu mrežu za multipleksiranje, distribuciju i emitovanje digitalnog televizijskog programa.
      Korisnicima, imaocima dozvola za korišćenje radio-frekvencija u analognoj radio-difuziji (televizija), dozvole su prestale da važe sa datumima prelaska na digitalno emitovanje u odgovarajućim zonama raspodele.
     Od 17.06.2015. godine u 00.01 h UTC više nema važećih dozvola za korišćenje radio-frekvencija za analogno emitovanje televizijskog programa u Republici Srbiji.
http://www.ratel.rs/informacije/novosti.234.html?article_id=1645

Komentari

comments

O Andrija Jovićević

Glavni i odgovorni za ovaj sajt. Radi s puno ljubavlji i entuzijazma

Pročitaj i ovo

Započelo odašiljanje HD programa s odašiljača Sv. Nedelja i Zagreb – Prisavlje 3

Andrija Jovićević Nakon što je 6. rujna ove godine pokrenuto odašiljanje televizijskih programa u HD …