studeni 19, 2018 5:16 pm
Početna / Zemaljska TV / Objavljen popis 16. radijskih nakladnika za emitiranje u DAB multipleksu

Objavljen popis 16. radijskih nakladnika za emitiranje u DAB multipleksu

Na temelju članka 21. stavka 1. podstavka 12. Statuta Agencije za elektroničke medije i Poziva za iskazivanje interesa za digitalno eksperimentalno emitiranje radijskih kanala od 8. rujna 2017. godine,
Vijeće za elektroničke medije donijelo je sljedeću
O D L U K U
I
Vijeće za elektroničke medije je sukladno kriterijima iz Poziva za iskazivanje interesa za digitalno eksperimentalno emitiranje radijskih kanala od 8. rujna 2017. izvršilo evaluaciju pristiglih ponuda i donijelo odluku o odabiru 16 (šesnaest) prijava za sudjelovanje u digitalnom eksperimentalnom emitiranju u digitalnoj radiodifuziji radijskog programskog kanala u tehnologiji DAB+ kako slijedi:
NAKLADNIK POZIVNA OZNAKA
1 Udruga za promicanje medijskog pluralizma 808 Radio 808
2 Radio Kaj d.o.o. Radio Kaj
3 VIP MEDIJA j.d.o.o. Sjeverni FM
4 Radio Koprivnica d.o.o. Radio Koprivnica Županijski radio
5 CIK Dr. Božo Milanović d.o.o. Radio Istra
6 Obiteljski radio d.o.o. Antena radio
7 Zagorski radio d.o.o. Radio Zabok
8 Radio Croatia d.o.o. Narodni radio
9 Radio Dalmacija d.o.o. Radio Dalmacija
10 ROCK FM d.o.o. GOLD FM
11 Radio Banovina d.o.o. Radio Banovina
12 Enter Zagreb d.o.o. Enter Zagreb
13 Radio 047 d.o.o. Trend radio
14 MT ETER d.o.o. Radio Martin
15 Radio Trsat d.o.o. Soundset Trsat
16 Radio 101 d.o.o. Radio 101
II
U slučaju odustanka bilo kojeg od podnositelja prijave pod I lista će se pomaknuti po redu na sljedećeg podnositelja prijave na listi.
III
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
O B R A Z L O Ž E N J E
Vijeće za elektroničke medije uputilo je Poziv za iskazivanje interesa za digitalno eksperimentalno emitiranje radijskih programskih kanala u zemaljskoj mreži na području pokrivanja koje obuhvaća – Grad Zagreb, Zagrebačku županiju, Krapinsko-zagorsku županiju, Varaždinske županije, Međimurske županije, dio Karlovačke županije, dio Sisačko-moslavačke županije, Primorsko-goranske županije i Istarske županije sa lokacija Sljeme, Ivanščica, Mirkovica i Učka. Poziv je bio upućen svim zainteresiranim pružateljima medijske usluge radija koji su upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga radija te Knjigu pružatelja medijskih usluga radija iz čl. 79. Zakona o elektroničkim medijima
(NN 153/09, 84/11, 94/13, 136/13), s krajnjim rokom do 22. rujna 2017. godine, do 12 sati. Nakon preliminarnog razmatranja svih pristiglih ponuda i nakon provedenih konzultacija sa Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti (HAKOM)-om i OiV-om kao mrežnim operaterom, svi ponuditelji su obaviješteni da će se proces aplikacije i odlučivanja o podnesenim prijavama nastaviti nakon dopunskih očitovanja podnositelja prijava prihvaćaju li sudjelovanje u postupku pod daljnjim tehničkim i organizacijskim uvjetima, dana 2. listopada 2017. godine, jer je
maksimalan broj raspoloživih kanala u multipleksu šesnaest. Podnositelji prijava su pozvani da se očituju do 5. listopada 2017 prihvaćaju li tehničke, organizacijske i financijske uvjete u cijelosti. Uvjeti su se odnosili na mogućnost sudjelovanja na cjelokupnom području pokrivanja koje obuhvaća Grad Zagreb, Zagrebačku županiju, Krapinsko-zagorsku županiju, Varaždinsku županiju, Međimursku županiju, dio Karlovačke županije, dio Sisačko-moslavačke županije, Primorsko-goransku županiju i Istarsku županiju, zatim da će za potrebe testiranja sustava, mrežni operater OiV svim sudionicima omogućiti propusnost u mux-u od prosječno 72 Kb/s, uz mjesečnu naknadu od 3.300 KN, te da će se ova naknada kao ukupni mjesečni trošak plaćati za cijelo vrijeme trajanja eksperimentalnog emitiranja koje traje godinu dana.
Za podnositelje prijava koji do navedenog roka ne dostave očitovanje, smatrat će se da su povukli podnesenu prijavu. Do 05. listopada 2017., ukupno je 18 (osamnaest) podnositelja prijava potvrdilo sudjelovanje u daljnjem postupku, dok 4 (četiri) podnositelja prijave nisu dostavila očitovanje, a 3 (tri) su odbila prihvatiti uvjete, djelomično ili u cijelosti. Stoga je utvrđena lista pravodobnih i urednih prijava koja sadrži nakladnike Udruga za promicanje medijskog pluralizma 808, Radio Kaj d.o.o., VIP MEDIJA j.d.o.o., Radio Koprivnica d.o.o., CIK Dr. Božo Milanović d.o.o., Obiteljski radio d.o.o., Zagorski radio d.o.o., Radio Croatia d.o.o., Radio Dalmacija d.o.o., ROCK FM d.o.o., Radio Banovina d.o.o., Enter Zagreb d.o.o., Radio 047 d.o.o., MT ETER d.o.o.,
Radio Trsat d.o.o., Radio 101 d.o.o., HIT FM d.o.o. i Zagrebački radio Plavi 9 d.o.o.. Nepravodobno podnesene ponude nisu razmatrane. Obzirom da je ukupan broj urednih i pravodobnih ponuda veći od raspoloživih kapaciteta multipleksa, Vijeće je evaluiralo ponude temeljem kriterija vlastite proizvodnje, informativnog programa i hrvatske glazbe, pri čemu je kao izvor podataka koristilo programske osnove objavljene na mrežnim stranicama Agencije za elektroničke medije.
Primjenjujući ove kriterije i bodujući ih za svakog nakladnika individualno, utvrđena je lista prema redoslijedu iz točke I izreke. Slijedom tako utvrđene liste, na sjednici 37-17 od 9. listopada 2017.
godine, Vijeće je donijelo odluke iz točke I i II izreke.

Komentari

comments

O Andrija Jovićević

Glavni i odgovorni za ovaj sajt. Radi s puno ljubavlji i entuzijazma

Pročitaj i ovo

DAB+ u Austriji počeo sa redovnim radom

AUSTRIJA – završilo DAB+ testno emitiranje i počeo DAB+ redovan rad   ORS DAB+ odašiljači na lokacijama …