28 listopada, 2021 12:33 am

Napokon započelo postupno gašenje talijanskih odašiljača koji …

Autor:HAKOM

hakom

…uzrokuju smetnje prijmu hrvatskih televizijskih programa 

Sukladno odlukama talijanskih državnih tijela, talijanski nakladnici su ovih dana napokon započeli isključivati svoje međunarodno neusklađene odašiljače na kanalima koje upotrebljava Republika Hrvatska sukladno međunarodnim sporazumima, a koji su dugi niz godina stvarali smetnje prijmu hrvatskih televizijskih programa. Gašenje ometajućih odašiljača se provodi kroz postupak dobrovoljnog gašenja ili prelaskom programa u druge mreže na kanalima koji ne uzrokuju smetnju hrvatskim televizijskim programima. Prema najavama talijanskog ministarstva gospodarskog razvitka, prva isključivanja odašiljača započela su u regijama Friuli Venezia Giulia, Veneto i Puglia, a proces bi trebao biti završen tijekom studenoga. Isključivanje talijanskih odašiljača trebalo bi ukloniti smetnje i time poboljšati prijam hrvatskih programa u digitalnim regijama D5 (Istarska županija i Primorsko-goranska županija) i D9 (Dubrovačko-neretvanska županija) te dijelom u D8 (Splitsko-dalmatinska županija) i D7 (Zadarska županija i Šibensko-kninska županija).

Broadband TV News hakomOva aktivnost rezultat je višegodišnjih nastojanja HAKOM-a, koji je, osim brojnih mjerenja i slanja prijavi smetnji, uporno isticao problem smetnji i rješavao ga djelovanjem kroz međunarodne institucije. Mjerenja su se provodila duž cijele obale i na otocima, od Savudrije na sjeveru do Prevlake na jugu Republike Hrvatske, gdje su smetnje bile najizraženije, a u posljednjih osam godina poslano je više od 3900 prijava smetnji prema talijanskoj administraciji sa zahtjevom za njihovim uklanjanjem. O svemu su redovno izvještavana nadležna tijela Međunarodne telekomunikacijske zajednice (ITU-a), Radijski regulacijski odbor (RRB) i Direktor Radiokomunikacijskog ureda (BR).

U sklopu međunarodnih aktivnosti, osim kroz bilateralne pregovore s talijanskom administracijom, HAKOM je svojim nastojanjima pri ITU, a s ulaskom RH u Europsku uniju, i kroz Radnu grupu o prekograničnoj koordinaciji pri savjetodavnoj Skupini za politiku upravljanja radiofrekvencijskim spektrom Europske komisije pridonio pokretanju zakonodavnih i administrativnih promjena u Italiji, koje su bile preduvjet za rješavanje ovih dugogodišnjih smetnji na području televizije. Osim HAKOM-a u procesu otklanjanja smetnji aktivno su bile uključene i druge državne institucije Republike Hrvatske i Talijanske Republike.

Talijanska Republika je kroz prethodne tri godine donijela uredbe i poseban zakon temeljem kojih je izmijenjen plan TV frekvencija te su izuzete frekvencije koje smetaju susjednim zemljama, osnovan je kompenzacijski fond i osigurana novčana sredstva te je propisan postupak za isključivanje ometajućih odašiljača. Sve to rezultiralo je početkom isključivanja TV odašiljača, koje bi, prema talijanskom planu, trebalo biti dovršeno do kraja studenog. HAKOM neprekidno prati stanje na terenu te će tek po završetku procesa isključivanja ometajućih odašiljača moći izvijestiti javnost o krajnjim rezultatima ovih aktivnosti.


Mi nemamo smetnje na TV programima. Mi imamo vrhunsku sliku koju niste vidjeli. Svratite u Muzej Suvremene Umjetnosti od 21.-23.11.2016. i pogledajte na televizorima Samsunga, LG…

Komentari

comments

O Andrija Jovićević

Glavni i odgovorni za ovaj sajt. Radi s puno ljubavlji i entuzijazma

Pročitaj i ovo

Turski kanal Lider TV uskoro na satelitu Turksat 42E

Regionalna televizijska stanica Lider TV iz Turske uskoro počinje emitovati za  Evropu u zapadnom snopu …