28 listopada, 2021 12:36 am

HAKOM proveo mjerenja razina elektromagnetskih polja

 mjerno-vozilo

Na 156 lokacija dječjih vrtića, škola i igrališta diljem Hrvatske

U razdoblju od veljače do listopada 2016. na cijelom području Republike Hrvatske, na lokacijama vrtića i osnovnih škola u čijoj blizini postoje izvori elektromagnetskih polja (osnovne postaje mreža pokretnih komunikacija, odašiljači radija i televizije i sl.), Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) provela je mjerenja razina elektromagnetskih polja. Ukupno su izmjerene 156 lokacije diljem Hrvatske, čime su obuhvaćena 82 dječja vrtića, 67 škola i 7 dječjih igrališta, a mjerenja su pokazala da su razine elektromagnetskih polja znatno ispod propisanih razina na svim mjernim lokacijama.

Cilj ove mjerne akcije bila je dodatna provjera baznih postaja u mrežama pokretnih komunikacija te ostalih radiokomunikacijskih odašiljača u odnosu na propise o zaštiti od elektromagnetskih polja u područjima povećane osjetljivosti. Mjerenja su obavljena najsuvremenijom, certificiranom mjernom opremom HAKOM-a, koja se sastoji od širokopojasne antene i analizatora spektra upravljanog računalom kako bi se smanjila mogućnost ljudske greške. Naime, prema Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja, kojeg je donijelo Ministarstvo zdravstva, temeljem Zakona o zaštiti od neionizirajućih zračenja, definirana su područja izloženosti elektromagnetskim poljima i propisana temeljna ograničenja i granične razine referentnih veličina elektromagnetskog polja za svako frekvencijsko područje posebno. Prema Pravilniku područja povećane osjetljivosti su zgrade stambene i poslovne namjene, škole, ustanove predškolskog odgoja, rodilišta, bolnice, domovi za starije i nemoćne, smještajni turistički objekti te dječja igrališta. Zbog širine definiranog područja fokus ove akcije bilo je mjerenje elektromagnetskih polja na području dječjih vrtića i škola.

Ovo je druga mjerna akcija ciljano provedena na lokacijama vrtića i osnovnih škola, a prva je obavljena još 2010. Za svaku mjernu točku izrađeno je pripadajuće mjerno izvješće s detaljnim opisom mjerne opreme, mjernim točkama, analizom dobivenih mjernih rezultata i zaključkom jesu li razine elektromagnetskog polja unutar propisanih graničnih vrijednosti iz Pravilnika. U sve dobivene mjerne rezultate uračunata je i mjerna nesigurnost. Izvješća i lokacije provedenih akcija mjerenja 2010. i 2016. godine, kao i kontrolna mjerenja elektromagnetskog polja provedena od 2010., dostupna su na tematskom pregledniku Mjerenje EMP-a na HAKOM-ovim internetskim stranicama u sklopu interaktivnog GIS portala. U skladu s navedenim rezultatima mjerenja, sve bazne postaje mreža pokretnih komunikacija i odašiljači ostalih radiokomunikacijskih službi na predmetnim lokacijama postavljeni su sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja, odnosno razine elektromagnetskih polja na području predškolskih i osnovnoškolskih ustanova su znatno manje od maksimalno dopuštenih razina propisanih Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja. Istovremeno, hrvatski Pravilnik propisuje znatno strože granične razine od Preporuka Vijeća Europske unije o ograničavanju izlaganja ljudi elektromagnetskim poljima. 


Vezane vijesti:

Riješite se LTE smetnje sa LTE filterom u par koraka -TEST LTE filtera

Odlična karta iz HAKOM-a

Smetnje od LTE baznih postaja prijavite u OIV

LTE ili 4G filteri i zašto?

 

Komentari

comments

O Andrija Jovićević

Glavni i odgovorni za ovaj sajt. Radi s puno ljubavlji i entuzijazma

Pročitaj i ovo

Turski kanal Lider TV uskoro na satelitu Turksat 42E

Regionalna televizijska stanica Lider TV iz Turske uskoro počinje emitovati za  Evropu u zapadnom snopu …