svibanj 31, 2020 6:53 am

HAKOM i FER objavili aplikaciju ˝Kviz”

HAKOM_FER

Objavljena aplikacija ˝Kviz˝ u svrhu podizanje svijesti i edukacije o pravima korisnika elektroničkih komunikacijskih usluga i pristupačnosti weba  

Aplikacija je nastala zahvaljujući suradnji HAKOM-a i Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER-a) Sveučilišta u Zagrebu, a kroz istraživački projekt „Pogled u budućnost 2020“. Osnovna namjena aplikacije je informiranje i izobrazba krajnjih korisnika javnih elektroničkih komunikacijskih usluga o njihovim korisničkim pravima te o preprekama s kojima se pri korištenju tih usluga susreću osobe s invaliditetom, kao i  o načinima njihovog prevladavanja korištenjem prikladnog dizajna.

HAKOM _odgovorNa internetskoj stranici Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) objavljena je aplikacija „Kviz“, koja je nastala zahvaljujući suradnji HAKOM-a i Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER-a) Sveučilišta u Zagrebu, a kroz istraživački projekt „Pogled u budućnost 2020“. Riječ je o aplikaciji čija je osnovna namjena informiranje potrošača, posebno osoba s invaliditetom o njihovim potrošačkim pravima u svijetu mrežnih tehnologija te podizanje svijesti o preprekama s kojima se susreću osobe s invaliditetom pri korištenju tih usluga. Naime, Zakon o elektroničkim komunikacijama osigurava mogućnost da korisnici usluga, uključujući osobe s invaliditetom, ostvare najveće pogodnosti u pogledu izbora cijene i kakvoće usluga.

U skladu s tim, HAKOM kao neovisno nacionalno regulatorno tijelo, vodi računa da operatori davatelji univerzalne usluge, ali i svi drugi operatori, u okviru svojih tehničkih mogućnosti, poštuju obvezu da osobama s invaliditetom osiguraju jednaku mogućnost pristupa javnim komunikacijskim uslugama, odgovarajuću opremu prilagođenu specifičnim potrebama osoba s oštećenjem sluha, vida ili ograničenih motoričkih sposobnosti, mogućnost primitka pretplatničkih ugovora i računa u alternativnim prilagođenim oblicima, pristup korisničkim službama i posebno obučenim djelatnicima prilagođen osobama s  invaliditetom te pristup žurnim službama za osobe s oštećenjem sluha. Aplikacija je, također, namijenjena razvijateljima aplikacija te dizajnerima s ciljem podizanja svijesti o preprekama s kojima se susreću osobe s invaliditetom te o načinima kako se te prepreke mogu umanjiti pravilnim dizajnom. Ono što korisniku bez poteškoće izgleda kao lijepi dizajn neke stranice weba, korisniku s poteškoćom je nepremostiva prepreka koja ga dijeli od svakodnevnih vijesti o zbivanjima u svijetu, meteorološkim prilikama ili mu priječi komunikaciju s drugim osobama. Pristupačnost je način osiguravanja pristupa i korištenja sadržaja weba od strane svih korisnika, bez obzira na njihove mogućnosti. Svim korisnicima, posebno osobama starije dobi i osobama s invaliditetom, pristupačni dizajn omogućava da opažaju, razumiju, upravljaju i interaktivno koriste sadržaje weba.HAKOM _odgovor1

Pokretanjem ˝Kviza˝, korisnik provjerava svoje znanje o općim pravima korisnika elektroničkih komunikacija te posebno o pravima osoba s invaliditetom. Tijekom rješavanja kviza  korisnik može uključiti simulacije motoričkih, vizualnih ili kognitivnih poteškoća i na taj način dobiti dojam kako ove stranice vide osobe s različitim poteškoćama. Pri tome se na ekranu prikazuje opis poteškoće koja se simulira, kao i smjernice web dizajnerima na koji način da pravilnim dizajnom implementiraju pristupačne stranice i smanje prepreke za korisnike koji imaju prikazane poteškoće. Kviz također ima mogućnost odabira crno – bijelog dizajna svih stranica s najvećim kontrastom pozadine i teksta, mogućnost povećanja veličine teksta, ozvučen je i prilagođen pokretanju u preglednicima malih pokretnih uređaja.

Aplikacija ˝Kviz˝ dostupna je putem poveznice http://pristupacnost.hakom.hr/

HAKOM _odgovor2

Komentari

comments

O Andrija Jovićević

Glavni i odgovorni za ovaj sajt. Radi s puno ljubavlji i entuzijazma

Pročitaj i ovo

Huawei 5G nepoželjan u Britaniji

Po svemu sudeći Velika Britanija je popustila pred pritiscima Sjedinjenih Američkih Država. Boris Džonson se …